Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2013

rudzielcowaa
6439 6613 420
Reposted fromakord akord viasmutnazupa smutnazupa

January 13 2013

rudzielcowaa
0780 42ea 420

January 11 2013

1739 d81e 420
Reposted fromorendasophie orendasophie viatastewords tastewords
rudzielcowaa
4225 8042 420
rudzielcowaa
grumpy cat
rudzielcowaa
0517 b5ee 420

Zjedzmy wszystkie smutki, roztyjmy się do granic możliwości i spędźmy całe życie w łóżku nie mogąc się nawet z niego podnieść...
rudzielcowaa
rudzielcowaa
1011 38a9 420
Reposted fromsusette susette viajointskurwysyn jointskurwysyn

January 09 2013

rudzielcowaa
rudzielcowaa
7392 359e 420
Reposted fromperseweracje perseweracje viapl pl

January 08 2013

rudzielcowaa
dużo mieć, mało być
— jakież to prawdziwe
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viacytaty cytaty
rudzielcowaa
- Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce? 
- Nic. Zupełnie nic. Przecież żyję, piję herbatę, biorę prysznic, czytam książki, czasem nawet się uśmiecham... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu, rozumiesz
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viakropki kropki

January 04 2013

rudzielcowaa
  Czasami budzę się rano i upadam od razu na twarz, zamiast na kolana. A potem chcę na tych kolanach iść za kimś. Aż na koniec świata. Ale nikt nie chce tych kolan. Też tak masz czasami?
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromIriss Iriss viacytaty cytaty
rudzielcowaa
- Mam zły nastrój.
- Dlaczego?
- To niewytłumaczalne. Myślę, że to już na stałe jest dodane do dziewczyn. Powód nie musi istnieć.
- Jak Cię pocieszyć?
- Jak Garfielda.
- ?
- Dać dobre jedzenie, pogłaskać i poprzytulać, zwykle wystarcza.
Reposted frommarysia marysia vialionheart lionheart
rudzielcowaa
rudzielcowaa
To, że ktoś zrezygnuje z jedzenia mięsa, to jeszcze pół biedy- mówił z oburzeniem Wang- ale jeśli ludzie będą odwracać się od swoich wierzeń, zaczną samodzielnie myśleć, zamiast robić, co do nich należy... Czy pan zdaje sobie sprawę, czym to się skończy? Nie będzie można być pewnym, czy kupią nasze produkty, czy będą walczyć w naszych wojnach. (...) Zapanuje chaos. Jaki będzie wtedy nasz świat?
— Gene Brewer "Nowy gość z konstelacji Liry"
Reposted frommadreality madreality viacytaty cytaty
rudzielcowaa
9913 19e4 420
Reposted fromrisky risky viamvtevrrr mvtevrrr
rudzielcowaa
Na raj każdy musi zasłużyć sobie sam.
— Barbara Kosmowska - "Niebieski autobus"
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
rudzielcowaa
Ten, kto wraca, jest zawsze kimś innym niż ten, który odszedł.
— Leena Krohn
5239 f4f0 420
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasmutnazupa smutnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl